Qahramon buvi: u nabirasini maktabga olib borish uchun har kuni 24 kilometr yo’l bosadi

Читайте также: